Lapska Vallhundarna / räddningshundarna

Gázzi Násti Modji Aili

 

 LUONNETESTI - KARAKTÄRSTEST

Huraus Bargu - "Parku"

186 poäng, godkänd.

Poängskalan går från +3 för mest önskad egenskap via +2, +1, -1, -2 till -3 som är den minst önskade egenskapen. Dessutom vägs de olika delområdena olika. Om en hund får minuspoäng på skärpa, nervbyggnad, tillgänglighet eller skott, blir den underkänd. Den underkänns också om den totala poängsumman är mindre än +75. På skott får hundarna inga poäng, bara + eller -. Plussreaktioner är: "skottfast", "ovan vid skott" och "skottaggressiv". Medan "känslig för skott" och "skotträdd" är minusreaktioner.

Koff. = multipliceras med.

 

RESULTAT:

1. Dådkraft  -  +1 - medelmåttig. Koff. 15.                                   15

2. Skärpa    -  +1 - liten, utan kvarvarande aggression. Koff. 1.     1

3. Försvarsvilja  -  +1 - liten. Koff.1.                                               1

4. Kamplust  -  +2 - medelmåttig. Koff. 10.                                    20

5. Nervybyggnad  -  +1 - aningen orolig. Koff. 35.                         35

6. Temperament  -  +3 - livlig. Koff. 15.                                         45

7. Hårdhet  -  +3 - ganska hård. Koff. 8.                                        24

8. Tillgänglighet  -  +3 - välvillig, tillgänglig, öppen. Koff. 15.         45

Skott - skottfast.____________________________________

TOTALT:                                                                                      186

 Bedömare: Bengt Söderholm och Carita Koskinen.

Parku har ett mycket bra test med höga poäng. Han har högsta poäng på tillgänglighet, vilket även Modjis far Musti har. Bra om man vill träna räddning! Båda har högsta poäng på hårdhet vilket är bra för en arbetande hund! De hanterar obehagligheter utan att lägga på sig och sluta jobba. De har även båda  högsta poäng på temperament, vilket förhoppningsvis borgar för en arbetsvillig hund som gärna är med där det händer saker. De har båda tvåa på kamplust vilket känns bra.

Båda hundarna är bedömda av Bengt Söderholm.

Skillnaderna ligger på dådkraft där Parku har +1 och Musti +2, samt nervbyggnad där Parku har +1 och Musti +2.

I övrigt är Parkus och Mustis karaktärstest identiska. Med tanke på att Modji tycks utvecklas till en bra hund finns ett hopp om en kull liknande valpar med Násti och Parku som föräldrar!