Lapska Vallhundarna / räddningshundarna

Gázzi Násti Modji Aili

 

 

Länk till en sida med information om räddningshundutbildning:

http://www.lommabk.com/RADDNINGSHUNDAR.htm

RÄDDNINGSHUNDKURS

KRAVPROFIL  

   

Förträffarna är till för att testa hundar och förare på olika sätt. Endast ett begränsat antal får gå ett inträdesprov. Inträdesprovet får endast göras en gång med samma hund och därför är det viktigt som förare att få veta om man kanske skall vänta till hunden mognat.

På förträffarna testas hundarnas figurantintresse, förmåga att ta sig fram på instabila underlag, mörker, lydnad, hanterbarhet (lyftas) både av föraren och andra. Man testar även hur hundarna fungerar ihop med andra hundar, även löptikar får närvara, passivitet.

Förarna testas på instabila underlag, terränggående, samarbetsförmåga, kondition, kreativitet, anpassningsförmåga, stresshantering, passivitet.

Hundar som skall gå kurs måste vara mellan 1½ och 3 år när kursen börjar. De får inte ha fyllt 5 år vid kursslut.

Vid slutprov får inte föraren vara under 18 eller över 65 år.

För att få gå kurs måste föraren vara fullt frisk. Vid  psykiskt och fysiskt god hälsa. Föraren får inte vara medicinberoende och inte sjukpensionär.

Hunden måste vara röntgad med resultat A eller B på höfterna och U.A. på armbågarna. Hunden måste vara fullt frisk och ej medicinberoende.

Hunden måste vara ID - märkt, vaccinerad och försäkrad.

FOTON FRÅN FÖRTRÄFFAR   

       

Tillbaka