Lapska Vallhundarna / räddningshundarna

Gázzi Násti Modji Aili

 

 

 

 

  

    

Foto Marianne Neidhardt

 

Fotomontage. Fyra generationer.

Gázzi längst fram är infogad i bilden. Tillsammans med katten Pusjkin, samt Tomten. Övriga fanns på originalbilden.

Gázzi sitter här tillsammans med sin dotter Násti till vänster på altanen, som i sin tur sitter bredvid sin dotterdotter Aili. På trappen till höger om Gázzi sitter Gázzis dotterdotter Modji. Dotter till Násti och mamma till Aili.

Gázzi, Násti och Modji är samtliga certifierade räddningshundar.

Gázzi var den första Lapska Vallhunden som år 2001  blev "certad" räddningshund i Sverige. 

 

 

 

 

 

 

                   Tillbaka