Lapska Vallhundarna / räddningshundarna

Gázzi Násti Modji Aili

 

FUNKTIONSKONTROLL

4.10.2008

Protokoll för Gázzi

med ett förtydligande under protokollet 

Resultat: GODKÄND 

Dokumentet krymps när det överförs. Ingen bra lösning för att öka skärpan har hittats. 

 http://www.brukshundklubben.se/templates/Page____682.aspx

Med hjälp av denna länk kan man få fram blanketten och där se texten tydligare för respektive ruta!

Under protokollet följer en redovisning av Gázzis och Mattes resultat. 

 

Svartmarkerade rutor anger önskvärt beteende. Alltså är en etta eller en femma inte alltid optimalt. På momenten 11-16 är exempelvis en fyra det mest önskvärda resultatet. På momenten 5-10 är en etta mest önskvärt. 

 

 HUNDEN:

1.   Figurantintresse: 4 -Stannar och försöker aktivera fig.

2.  Samarbetsvilja: 3 -Bra samarbete, ngt självständig.

3.  Anpassning/Aktivitetsnivå: 3 -Kopplar av i pass. Startar i arbete snabbt.

4.  Uthållighet i arbete: 4 -Arbetar hela tiden. Fullföljer.

5.  Hanteringsvillighet: 1 -Helt oberörd. Accepterar snabbt.

6.  Miljörädsla underlag: 1 -Helt oberörd. Ev. snabb kontroll.

7.  Miljörädsla buller: 2 -Ngt berörd men går utan problem.

8.  Miljörädsla mörker: 1 -Helt oberörd. Ev. snabbkontroll.

9.  Distraktion hundar: 1 -Inget intresse för andra hundar.

10. Skott: 2 -Kontr. som försvinner. Återgår till akt/pass.

11. Markering koppelsök: 4 -Markerar med god intensitet och prec.

12. Markering öppen fig: 4 -Markerar med god intensitet och prec.

13. Markering dold fig: 4 -Markerar med god intensitet och prec.

14. Markeringsövning: 4 -Markerar med god intensitet och prec.

15. Markering hög fig: 4 - Markerar med god intensitet och prec.

16. Markering på avstånd: 4 -Markerar med god intensitet och prec.

FÖRAREN:

17. Samarbete med hunden: 4 -Bra samarbete. Kunde utnyttja hunden bättre.

18. Fysisk förmåga: 4 -Ngt. påverkad, men fullföljer utan problem.

19. Allmän skicklighet: 5 -Skicklig och rutinerad förare.

20. Taktiskt kunnande: 5 -Bra taktik. Effektivt sökarbete.

NYTILLKOMMEN

21. Spårupptag: 3 -Tar upp spåret efter förarpåverkan.

BETYG:   GODKÄND           BEDÖMARE: BIRGITTA HAGELIN

Kommentarer:

3   -  Arbetar i lugnt tempo.

14 -  Något självständig, kommer igång efter ett tag.

17 -  Hunden något olydig, kissar av och till.

21 -  Bakspår     (godkänt)

 

 

Tillbaka