Lapska Vallhundarna / räddningshundarna

Gázzi Násti Modji Aili

 

 

Den 10.7.2008 var Násti och Gázzi kallade till Rosersberg för att bistå en grupp med vetenskapsmän från ett flertal länder i Europa. Teknisk apparatur skulle testas. Både vid lokalisering av människor begravda i ruiner, samt för att skilja begravda människor från husdjur. Gázzi och två hundar till fick söka och markera människor gömda djupt nere i ruinerna. Därefter gjordes mätningar för att fastställa den exakta platsen.

Násti fick sitta på en stol bakom en betongmur. Först med Matte och sedan helt ensam. Skillnaden på andningsfrekvensen skulle mätas.

En mycket givande dag!

En professor i Israel har visat intresse för rasen som räddningshund. Han forskar på olika typer av arbetande hundar. 

Tillbaka