Lapska Vallhundarna / räddningshundarna

Gázzi Násti Modji Aili

LUONNETESTI

Karaktärstest

Miehtebiekka Muohtti - "Musti"

 

Poängskalan går från +3 för mest önskad egenskap, via +2,+1,-1,-2 till -3 som är den minst önskade egenskapen. Dessutom vägs de olika delområdena olika. Om en hund får minuspoäng på skärpa, nervbyggnad, tillgänglighet eller skott, blir den underkänd. Den underkänns också om den totala poängsumman är mindre än +75.

På skott får hundarna inga poäng, bara + eller - . Plusreaktioner är: "skottfast", "ovan vid skott" och "skottaggressiv", medan "känslig för skott" och "skotträdd" är minusreaktioner.

Koff. = multipliceras med

 

1.Dådkraft - koff 15: +2 - stor                      30

2.Skärpa - koff 1: +1 - liten, utan kvarvarande

                            aggression                     1

3.Försvarsvilja - koff 1: +1 - liten                     1

4.Kamplust - koff 10: +2 - medelmåttig               20

5.Nervbyggnad - koff 35: +2 - ganska lugn           70

6.Temperament - koff 15: +3 - livlig                  45

7.Hårdhet - koff 8: +3 - ganska hård                24

8.Tillgänglighet - koff 15: +3 - välvillig, tillgänglig,

                                    öppen                 45

Skottprov: skottfast

                             Summa:                    236

 

Mustis resultat är mycket bra, med ovanligt hög slutpoäng i jämförelse med andra testade Lapska Vallhundar!

Provet är undertecknat av:

Bengt Söderholm och Jorma Piiroinen, 

samt av Anu Haveri.

 Uppåt      

Tillbaka till Mustis sida!