Lapska Vallhundarna / räddningshundarna

Gázzi Násti Modji Aili

 

MODJI och HUSSE GÅR PÅ RÄDDNINGSHUNDKURS

  

Hasse Stierna är ansvarig instruktör.

ANVISNINGAR FÖR RÄDDNINGSHUNDPROV

 RÄDDNINGSHUNDKURS - KRAVPROFIL 

Klickbara bilder!

 

Husse med två kurskompisar!    Modji visade kämpatag redan som litet knytt!

Foto och copyright: Marianne Neidhardt

FÖRTRÄFFAR

Under hösten 2010 har Modji och Husse deltagit på fyra stycken förträffar. På dessa förträffar gör sig instruktören en bild av ekipagen för att kunna bedöma vilka som skall släppas upp till ett inträdesprov. Detta prov får endast göras en gång med varje hund och en del hundar kan behöva tid att mogna och bör sparas till en senare kurs. En del ekipage är inte lämpliga för utbildningen eller är inte intresserade när de provat på vad den går ut på under dessa förträffar.

På förträffarna testas först ekipagens fysiska förmåga på en strapatspromenad. Därefter testas hundarnas figurantintresse, deras miljösäkerhet/rädsla i olika miljöer och situationer, hanterbarheten, uppträdande mot andra hundar samt skottfasthet.

Här följer ett urval bilder från några av dessa förträffar. Modji var ofta för snabb och fastnade inte alltid på bild:

 Klicka på bilderna för att göra dem större! 

 

 INTRÄDESPROV!

Den 20 november 2010 gjorde Modji ett godkänt inträdesprov i Rosersberg. Hon fick ett protokoll med kryssen i de bästa tänkbara rutorna och både Husse och Matte var mycket nöjda med familjens lilltjej, som nu går i mormor Gázzis, mamma Nástis och morbror Ailus fotspår! Enligt protokollet har Modji ett stort figurantintresse, vilket är viktigt för en räddningshund. Hon tar öppen kontakt med stor intensitet, hon bryr sig inte alls om buller, hon har inga problem med gallertrappor, hon låter sig villigt hanteras, hon kan koppla av i passivitet och hon är helt oberörd av skott.

Klickbara bilder från inträdesprovet:

BESKRIVNING AV EN "VINDSTIG" I TEXT OCH BILD!

Modji 13 veckor gammal demonstrerar.

JANUARI - FEBRUARI 2011

Kursen har börjat med vindstigar för alla dem som inte tidigare tränat sök eller räddningssök. Instruktören har därför mest förlagt kurstillfällena till Hakungekrossen. Där bjuds stora och öppna ytor, lämpliga för vindstigar. Modji har tränat en del vindstigar även hon och hon har också gjort rena markeringsövningar. Men vindstigar har Modji tränat sedan valpstadiet och markeringsövningar har hon nu gjort sedan ett år tillbaka. Innan kursen började kunde Modji redan göra stora frisök i svår miljö. Hakungekrossen har även inneburit en möjlighet att komma inomhus. Instruktören har därmed lättare kunnat hålla ett teoripass under lunchen. Kylan har varit sträng många gånger.

Efter jul har kurstillfällena förlagts till områden där kurshundarna fått gå vindstigar med figuranterna gömda i "miljö". Det har för Modjis del inneburit att hon på lördagarna kunnat få göra större frisök, med figuranterna gömda lite klurigt och med krav på bra markeringar. Något som Modji uppskattat mycket! Hon har tenderat att slarva med markeringarna, om figuranterna är för enkelt gömda. Här följer några bilder, som visar de olika typer av miljö där räddningshundutbildningen sker. Bilderna ger en liten aning om vad en räddningshund obehindrat förväntas kunna ta sig fram i för miljö. Dessvärre finns inte längre något ruinområde för utbildning, träning och testning av räddningshundar inom rimligt avstånd från Stockholm.

‹  ◊  ›

2.3.2011 -   Tyvärr tillåts inga anhöriga längre att närvara vid kurstillfällena. Därför kan denna sida inte fyllas på med fler bilder, som det ser ut nu. Inte heller kan Modjis kurstillvaro kommenteras annat än i andra hand, genom Husse.

Tanken var att här ge en bild av hur en räddningshundkurs kan gå till. 

Veckoträningen kommer fortfarande att beskrivas i "HUNDDAGBOKEN" vartefter.

DELPROV - 1

Lördagen den 14.5.2011 blev Modji godkänd på delprov - 1. Det första av två delprov under räddningshundkursens gång. Hon utförde provet på ett mycket bra sätt och det protokoll som fylldes i visade ett resultat som inte kunde vara bättre! Alla kryss hamnade i "rätt" rutor. Resultatet visar fortsatt (inträdesprotokollet) på en hund med stort figurantintresse och ingen rädsla för vare sig miljö, mörker eller buller. Ingen reaktion på skott. Inga kommentarer annat än muntligt från den ena domaren: "en mycket trevlig hund".

Om provet går att läsa i "HUNDDAGBOKEN" under dag 16.5.2011 (KONTAKTPROBLEM).

http://cms.dinstudio.se/cms/diary_61_652.html

DELPROV - 2 

 Söndagen den 30.10.2011 blev Modji godkänd på delprov -2. Det innehåller samma moment som slutprovet kommer att göra våren 2012. Först testades Modji på några stationer: koppelsök, mörkersök, hantering och passivitet. Därefter fick hon göra ett frisök enligt IPO-R och ett ruinsök. Modji hade inga problem vare sig med att söka rätt på en figurant och skallmarkera när hon var kopplad, söka rätt på en figurant i mörker och skallmarkera, att bli hanterad (lyft och buren) av en främmande person, eller att sitta uppbunden i grupp med andra hundar och förhålla sig lugn och tyst. På IPO-R söket fann hon båda figuranterna och skallmarkerade dem och på ruinsöket fann hon två av tre figuranter och skallmarkerade dem. Hon visade inte heller nu någon reaktion på skott. Vare sig under passivitet eller under aktivitet. Protokollen skickas ut senare till förarna.

Om provet står att läsa i "HUNDDAGBOKEN" under dag 30.10.2011(DELPROV-2)

http://lapskagazzionasti.dinstudio.se/diary_61.html

MILJÖLYDNADSPROV

Den 17.3.2012 gjorde Modji ett godkänt miljölydnadsprov.

Hon skulle gå igenom en tunnel (ventilationsrör) med en påknuten filt i ena änden. Stanna och invänta föraren och sedan fortsätta i fritt följ. Hon skulle skickas före upp på en landgång liggande på två bitar vägtrumma. Instabilt underlag - brädan rullade fram och tillbaka när hunden rörde sig. Där skulle hon stanna till och invänta föraren för att fortsätta i fritt följ. Vid slutet skulle Modji stanna upp och föraren fortsätta för att kalla in hunden. Ekipaget skulle sedan gå vidare i fritt följ. Modji skulle gå upp på en liggande stege och där skulle hon gå vidare i fritt följ med föraren. Hon skulle sedan stanna med minst en framtass på den sista stegpinnen. Därefter skulle hon lyftas ner av föraren för att sedan fortsätta i fritt följ. Modji skulle fjärrdirigeras på så sätt att hon skickades fram till en kon. Där skulle hon stanna upp för att sedan skickas vidare till tre olika bord i tur och ordning. Ett rakt bakom konen och ett på vardera sidan om konen. Avståndet var tio till tjugo meter mellan objekten. Avslutningsvis skulle Modji hoppa upp på ett "bord eller liknande", lyftas av föraren som gick iväg och lämnade över henne till en annan person. Som i sin tur bar Modji ytterligare en bit bort, för att sedan sätta ner Modji. På inkallning skulle Modji återvända till föraren.

SLUTPROV / CERTPROV

Den 29.4.2012 Godkändes Modji på slutprovet.

Provet utfördes i likhet med delprov 2 och i dagboken är provet beskrivet den 30.4.2012.

I och med att kursen nu är slut, betyder inte det att träningen och utbildningen är avslutad. Men fortsättningsvis sker den helt på förarens eget initiativ! För att kunna fortsätta sin träning måste en räddningshundförare själv hitta träningsområden och träningskamrater och utveckla sin träning. Annars blir man lätt stående kvar på samma nivå som vid tidpunkten för slutprovet. Man måste kunna ta ansvar för sin egen träning - bli självgående! I oktober väntar en veckas hundförarutbildning - RHFU på de godkända ekipagen. Därefter ytterligare prov för dem som anses lämpliga för internationell tjänst och  årliga funktionskontroller.

12 hundar startade på kursen efter ett godkänt inträdesprov. 8 hundar är nu godkända som räddningshundar efter kursens slut. Av dem var två stycken Lapska Vallhundar. 

På länksidan finns olika länkar för den som är intresserad av räddningshundar.

 

  

 DET ÄR INTE NÅGONS RÄTTIGHET ATT UTBILDA SIN HUND TILL RÄDDNINGSHUND.

ENDAST DE HUNDAR OCH FÖRARE SOM ANSES LÄMPLIGA FÅR FORTSÄTTA UTBILDNINGEN TILL SLUTPROVET. 

RUNT 50% AV DEM SOM BÖRJAR KURS NÅR SLUTMÅLET OCH RÄDDNINGSHUNDCERTIFIKATET.

  

 Tillbaka